Pieśń religijna Pan Jezus już się zbliża

Pieśń religijna Pan Jezus już się zbliża śpiewana jest podczas Eucharystii. Często pojawia się w trakcie Pierwszej Komunii Świętej. Jednak śpiewana może być przez cały rok w trakcie obrzędów kościelnych. Autor słów jak i muzyki jest nieznany. Pan Jezus już się zbliża opowiada o niezwykłej radości jaka towarzyszy spotkaniu z Bogiem. Obecnie spotkania te symbolizuje msza święta oraz komunia święta, dlatego właśnie pieśń jest śpiewana podczas tego sakramentu.

 

W kolejnych strofach autor wykazuje pokorę, skruchę i żal za grzechy. Przeprasza Boga za popełnione winy, za swoje złe postępowanie. Prosi Boga by pomimo tego, że często go obraza rani, przyszedł, spotkał się z nim. Błaga o to by podarował mu swoją miłość, a równocześnie przyjął od niego uczucie, pełne niedoskonałości. Ostatnia strofa jest aktem oddania całego swojego życia zarówno doczesnego jak też i tego po śmierci Bogu- „jam jest na wieki Twój”. W refrenie zawarta jest prośba o łaski o pomoc w dobrym przyjęciu Jezusa Chrystusa do swego serca, życia. Autor sam nie wierzy w szczęście jakie go spotyka w trakcie spotkania z Chrystusem.

 

Author: hotel-staromiejski.pl